Storing? Bel 0514 681700
Nieuw! Nu ook op whatsapp: 06-4642 0953 (alleen tijdens kantooruren)

   

Procestechniek

Bij procestechniek word gebruik gemaakt van restenergie wat overblijft uit een bedrijfsproces. Door slim met deze restenergie om te gaan kan het benut worden voor het verwarmen van een gebouw of voor het genereren van stroom. Bekkema Installatietechniek heeft reeds enkele projecten uitgevoerd waarbij zij in combinatie met partners dergelijke systemen toepast.

Nieuw is het genereren van warmte uit landbouwproducten zoals aardappelen, broccoli, sla e.d. Deze producten worden bij het oogsten in de periode van oktober tot mei gekoeld. Doordat het “levende” producten zijn genereren ze warmte en blijft de koeling actief. De warmte die vrij komt bij het koelen wordt afgevangen en gebruikt voor verwarming van warm water en gebouwen. Bekkema Installatietechniek heeft in eigen huis een systeem ontwikkeld waarbij deze restwarmte nuttig gebruikt wordt. Met eigen regeltechniek gecombineerd en zo nodig op afstand beheersbaar.

Bekkema Installatietechniek is ook betrokken bij het maken van diverse bio-vergistingsinstallaties voor binnen,- en buitenland. Hierbij werken we nauw samen met een ontwikkelaar van deze bio vergistingsinstallaties.

Locaties

Adres Warns
’t Noard 28
8721 GC Warns

Adres Harlingen
Oude Trekweg 102s
8861KT Harlingen

Telefoonnummer: (0514) 68 1700
Whatsapp: 06-4642 0953
Email: info@bekkema.nl